Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heartconnection Nederland/Marjolein van der Meulen.

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie wordt aangeboden door Heartconnection Nederland. Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. De mogelijkheid bestaat echter dat de informatie die op deze site wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Heartconnection Nederland en/of Marjolein van der Meulen, is in zijn geheel niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen – materieel noch immaterieel – van opvattingen en activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie die, in welke vorm dan ook, is gepubliceerd op deze website. Elk vertrouwen dat gesteld wordt in deze informatie is daarmee volledig voor eigen risico. Deze website is bedoeld als ondersteuning voor groei in bewustzijn en zelf-studie.

De toepassing van Heartconnection Nederland/Biologische Natuurwetten is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.